Skogarna runt Paradiset har flera fina, markerade vandringsleder.
Foto: Pekka Vuorio

Vandringsleder, rastställen mm

Huddinge kommun sköter fyra vandringsleder i området:
Sameslingan Sameslingan (5 kilometer),
Tornborgsslingan Tornbergsslingan (6 kilometer) och
Brinkslingan Brinkslingan (8 kilometer).
Dessutom Huddingeleden som utmärks med en gul fyrkant med namnet i sig.
Huddingeleden följer Sörmlandsleden från väster sedan östra sträckningen av Brinkslingan norrut till Näset därefter till Granby.

Sörmlandsleden Tre etapper av Sörmlandsleden anknyter till Paradiset.

Kartor
kartsidan finns en karta med lederna utsatta och information om andra kartor.

För en utskriftsvänlig version av av vår karta, klicka här (pdf).

För kortare promenader kan man ta en tur till sjön Trehörningen, totalt två kilometer. Man följer då Sameslingan norrut från Paradiset.

För längre turer, kan man kombinera Paradisets leder, Sörmlandsledens sträckor och de små vägarna i området.

Om man går utanför de markerade lederna, bör man ha en riktig karta. Se om olika kartor på kartsidan.

Obs! I Paradisets skogar och i hela Hanveden finns rester av äldre leder markerade med orange-färgade trekanter. Också nygjorda tillfälliga finns, märkta med röda och ljusblå lodräta streck. Dessa stigar och markeringar kan sluta mitt i skogen och bör inte användas. Notera att man får inte göra egna leder i naturreservatet.

Rastställen

Iordningsställda rastplatser finns vid Paradiset, vid sjöarna Trehörningen och vid Långsjön - se kartan samt beskrivningen av Sameslingan.

Går man Långsjön runt hittar man trevliga rastställen även vid sjöns södra och östra delar. För den som tar sig till Tornbergssjön, finns det en fin plats för rast söder om sjön, och man kan ta en paus uppe vid Tornbergets topp - se beskrivningen av Tornbergsslingan.

Åt öster via Brinkslingan eller Sörmlandsleden kan man hitta bra rastställen vid Trehörningen, Långsjön, Svartsjön samt på båda sidorna av sjön Öran, se vidare ledbeskrivningarna.

Tar man Sörmlandsleden mot Lida, kan man pausa bland annat vid Kärrsjön som nås efter cirka 3,5 kilometers vandring från Paradiset.

Övernattningsmöjligheter för vandrare i Paradis-området

Vandrare kan hyra Torpstugan och Gillestugan vid Paradiset för övernattning se mer på sidan Att hyra Torpstugan.

Dessutom finns det en kamin-försedd kojar. Ugglekojan" på östra sidan av sjön Trehörningen. Regler: Ingen bokning. Den som kommer först, får övernatta - enstaka dygn men inte mer. Var försiktig med elden (elda inte när det är brandrisk i skogen), och, lämna stugan och rastplatsen rena och fina efter dig. Se mer under ledbeskrivningarna.

Det finns också tre skärmskydd (vindskydd): Ett några tiotal meter söder om Torpet Paradiset, ett annat vid Långsjöns västra strand (vid Sameslingan) samt ett vid Trehörningens östra del. (Regler: Ingen bokning. Den som kommer först, får övernatta - enstaka dygn men inte mer. Var försiktig med elden; elda inte när det är brandrisk i skogen. Och, lämna skärmskyddet och rastplatsen rena och fina efter dig.)

Badplatser, barnvagnar, hundar, skidor, cyklar och hästar.

Badplatser: Vid sjön Ådran intill torpet Paradiset finns det en badplats med sand och brygga. Den är privat, men även utomstående är välkomna. Badplatsen ligger strax väster om Paradiset och nås via en stig som går över åsen - se kartan. Vid Trehörningen, Långsjön samt Öran finns möjlighet till fina bad från klippor (vattenkvaliteten kontrolleras inte).

Barnvagnar: Ingen av lederna i Paradis-området lämpar sig för barnvagn, förutom på vissa kortare sträckor.

Hundar - i hela naturreservatet gåller, under hela året, att hundar skall alltid hållas fysiskt kopplade. De får helt enkelt inte gå lösa inom reservatet. De detaljerade föreskrifterna för området finns att läsa i slutet av Huddinge kommuns sida med info om reservatet.

Skidåkning: De märkta lederna i Paradis-området är i första hand gjorda för vandrare. Folk vandrar i dessa leder även under snötiden. Således gäller att den som åker skidor längs dessa leder bör inte klaga när vandrarna går i spåren. Ofta är det faktiskt så att någon skidåkare åker i spår som vandrares kängor har gjort i snön. Sedan kommer nya vandrare. Sedan, nästa skidåkare som inte vet bakgrunden utan endast ser spår av kängor ovanpå vad han tror att vara ett skidspår, kanske tycker att "de där vandrarna trampar sönder våra spår". Men, som sagt, det är inte skidspår. Områdets märkta leder är i första hand vandringspår. Man får gärna åka skidor i dem, men man skall vara beredd på att spåren blir snart mosade av vandringskängor. Ett tips för skidåkare i området: Gör dina egna spår utanför de märkta vandringslederna. Det finns plats för det.

Cykling - det finns viss info om hur man tar sig till Paradiset med cykel, på sidan bakom denna länk. Detta gäller cykling på vägar. De märkta vandringslederna i Paradis-området är gjorda för vandrare, och lämpar sig inte för cykling. Även med tanke på naturhänsyn är det inte lämpligt att köra cykel i naturreservatets skogar.

Ridning - engligt naturreservatets föreskrifter får man endast rida på vägar. Ridning på stigar, leder och över huvud taget i skog och mark inom reservatet, är förbjuden. De detaljerade föreskrifterna finns att läsa i slutet av Huddinge kommuns sida med info om reservatet.


Adressen till denna sajt är http://www.paradiset-hanveden.se

2012-09-30