Vandringsleder i Paradis-området - Sörmlandsleden

Andra leder i området: Brinkslingan - Sameslingan - Tornbergsslingan - Kartsida

karta m tornbergsslingan
Karta: Pekka Vuorio
Utsnitt ur större karta som nås genom att klicka på bilden.

Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden. I terrängen är Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden, Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden.

Avstånd på Sörmlandsleden österut (etapp 5):

Paradiset till sjön Trehörningen - cirka 1 km
Paradiset till Långsjöns nordöstra hörn - cirka 2 km
Paradiset till Svartsjön - cirka 2,5 km
Paradiset till udden vid sjön Örans sydvästra del - cirka 4 km
Paradiset till Riddartorp, öster om sjön Öran - cirka 5 km
Paradiset till Handen (station Haninge Centrum) - cirka 13 kilometer.

Avstånd på Sörmlandsleden västerut (etapp 6):
Paradiset till Kärrsjön - cirka 3,5 km
Paradiset till Lida friluftsgård - cirka 12 kilometer.
Paradiset till Huddinge station - cirka 20 kilometer

Avstånd på Sörmlandsleden söderut (etapp 5:3):
Paradiset till Tornbergssjön (klippan söder om sjön) - cirka 3,5 km
Paradiset till Hemfosa - cirka 14 km


 

Sörmlandsleden vid Paradiset

Paradiset är etappgräns mellan Sörmlandsledens etapp 5 från Handen och etapp 6 mot Lida (Huddinge). Dessutom ändar etapperna 5:1-5:3 från Nynäshamn och Hemfosa här.

Föreningen Paradiset Hanvikens vänner och föreningen Sörmlandleden har alltsedan invigningen av leden här 2 juni 1973 haft ett nära samarbete. Bland annat så ordnas på Paradiset årligen Sörmlandsledens dag.

I terrängen är Sörmlandsleden märkt med oranga ringar runt träd eller stolpar, eller med dekaler med ett svart S på orange bakgrund. (Obs! Det finns även trekantsformade oranga markeringar i skogarna, men de har ingenting med Sörmlandsleden att göra.)

Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden.

På vissa ställen kan man se en dubbel orange ring runt ett träd. Den markeringen används i stigkorsningar och på liknande ställen, för att varna om att man skall se upp och titta vart leden egentligen går.

Vid en del ställen i Sörmland förekommer lokala "rundslingor" i anslutning till Sörmlandsleden; på sådana slingor består markeringarna ofta av oranga ringar runt träden med en påmålad blå punkt eller (på stolpar) både en orange och en blå ring, och riktningspilarna är orange med blå spets.

Obs! Haninges kommunkarta och även vissa av Lantmäteriets tryckta kartor visar Sörmlandsledens sträckning fel, inom Hanveden-området.
På många kartor ser leden ut att gå från Tornberget till Paradiset öster om Långsjön, men där har den aldrig gått. Där gick istället en äldre vandringsled som inte har med Sörmlandsleden att göra, en gammal led vars markeringar är bristfälliga och upphör helt en bit söder om Långsjön. I verkligheten går Sörmlandsleden ungefär direkt norrut från Tornberget, mot Paradiset, flera hundra meter väster om Långsjön.

Mer information om Sörmlansleden, finns på Sörmlandsledenes webbsida.

Närliggande sjöar som kan nås från Paradiset via Sörmlandsleden

Är man vid torpet Paradiset och vill vandra till Svartsjön eller sjön Öran, är Sörmlandsledens etapp 5 (den delen som går mot österut, mot Handen) den lättaste vägen dit. Då passerar man även sjön Trehörningen samt Långsjön vid dess nordöstra hörn. (Om man vill ta sig från Paradiset till Långsjöns västra kant, måste man följa Paradisets egna gul-markerade "Sameslinga". ) Tar man etapp 5 mot Lida, är den första sjön man ser Kärrsjön, knappt 4 km från Paradiset.

Vy vid Trehörningens södra del. Udden med skärmskyddet (och Ugglekojan) syns i bakgrunden. Vill du se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Vid Trehörningens södra del. Udden med skärmskyddet (och Ugglekojan) syns i bakgrunden.

Vy vid Långsjöns södra del. Vill du se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Långsjöns södra del. Vid mitten av sjön västra strand finns det ett skärmskydd. Det finns lämpliga lägerplatser även vid sjöns östra del.

Svartsjöns nordöstra hörn i höstlig kvällssol. Vill du se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Höstkväll vid Svartsjöns nordöstra hörn, där Sörmlandsledens etapp 5 passerar. Vid sjöns nordöstra hörn finns en lämplig lägerplats.

En udde som lämpar sig som lägerplats, nära Sörmlandsleden, vid sjön Örans sydvästra del. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
November 2005 - en isolerad och tyst udde vid sjön Örans sydvästra del, bad, bra tältplats. Från etapp 5 går det en liten, i början dold stig går hit .

Vill man vandra från Paradiset till Tornbergssjön, följer man Sörmlandsledens etapp 6 ungefär en kilometer, och sedan etapp 5:3 cirka två kilometer. Fram till Tornberget går denna del av Sörmlandsleden faktiskt på samma stig som Paradiset-områdets egna grön/vit-markerade vandringsled "Tornbergsslingan", men för att komma till Tornbergssjön viker man av från den slingan vid Tornberget, och följer Sörmlandsledens oranga markeringar fram till sjön, som ligger några hundra meter sydost om Tornberget.

Kvällssol vid Tornbergssjön. Om du vill se flera foton från området, klicka på bilden.
Foto: Pekka Vuorio
Kvällssol vid Tornbergssjön, där Sörmlandsledens etapp 5:3 passerar. Här vid sjöns södra strand finns det en klippa samt fastare mark, bra lägerplats.

Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden. I terrängen är Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden, Sörmlandsleden är markerad med orangefärgade ringar runt träden.

Avstånd på Sörmlandsleden österut (etapp 5):

Paradiset till sjön Trehörningen - cirka 1 km
Paradiset till Långsjöns nordöstra hörn - cirka 2 km
Paradiset till Svartsjön - cirka 2,5 km
Paradiset till udden vid sjön Örans sydvästra del - cirka 4 km
Paradiset till Riddartorp, öster om sjön Öran - cirka 5 km
Paradiset till Handen (station Haninge Centrum) - cirka 13 kilometer.

Avstånd på Sörmlandsleden västerut (etapp 6):
Paradiset till Kärrsjön - cirka 3,5 km
Paradiset till Lida friluftsgård - cirka 12 kilometer.
Paradiset till Huddinge station - cirka 20 kilometer

Avstånd på Sörmlandsleden söderut (etapp 5:3):
Paradiset till Tornbergssjön (klippan söder om sjön) - cirka 3,5 km
Paradiset till Hemfosa - cirka 14 km

Andra leder i området: Brinkslingan - Sameslingan - Tornbergsslingan - Kartsida

2012-09-30