Bilder från Paradisområdet av Holger Ellgaard

vitsippor Foto: Holger Ellgaard
Foto från 30 april 2008
björklöv Foto: Holger Ellgaard
Foto från 30 april 2008

björklöv Foto: Holger Ellgaard
Foto från 30 april 2008

kopplad hund
Foto: Holger Ellgaard
Foto från 30 april 2008
padda Foto: Holger Ellgaard
Foto från 30 april 2008

2008-05-08